سيستم کجلدال مدل 6 Astor DIGI

سيستم کجلدال مدل 6 Astor DIGI

سيستم کجلدال مدل 6 Astor DIGI

• ساختار بدنه استينلس استيل
• قابليت تنظيم دمای ديجيتالی
• از دمای اتاق تا 450 درجه سانتی گراد
• سيستم حفاظت افزايش دمای نا خواسته
• سيستم ايمنی ماکزيمم جهت کاربری
• يکنواختی دمای بسيار عالی و موثر
• سيستم جمع آوری و تخليه گاز
• با ظرفيت 6 تايی 250 ميلی ليتری
ثبت نام در خبرنامه

با ثبت ایمیل خود از اخبار ما اطلاع داشته باشید